"som fell - så ryer"

Skinnfellen er ryene sitt førebilete. Vikingane nytta ryer både som kapper og tepper. Nordover langs kysten var båtryer i bruk fram til byrjinga av 1900-talet. I
Hardanger har eg funne båt- og sengeryer frå perioden 1850-1970

 
Oppslag frå mønsterheftet. 

Oppslag frå mønsterheftet. 

Gamal sørfjordrye frå Aga, frå 1940 talet. 

Gamal sørfjordrye frå Aga, frå 1940 talet. 

Føremålet med prosjektet som var innleiing til mønsterheftet

… dokumentera ryetradisjonen i Hardanger og gjera den kjend
… setja den lokale tradisjonen inn i ein større geografisk samanheng
… skapa nye produkt med bakgrunn i gamaI tradisjon
…og stimulera til kurs, produksjon og ny bruk.

Mønsterhefte pris: kr. 200,-

Knyting av napp føregår i veven. 

Knyting av napp føregår i veven. 

Kurs og utstillingar
 

Eg har samarbeidd med Hardanger folkemuseum på Utne og Norsk
Sjøfartsmuseum på Bygdøy for å kunna visa fram og formidla kunnskap om hardangerryene. Eg har og hatt kurs og presentasjonar av ryer i Kvam og Jondal.