Denne sida er under arbeid

BRÅKVITLAR for brisk og brureseng 

Bokprosjekt som starta 2016 i lag med Rannveig Reigstad og Elin Alver, for å dokumentera dei mangfaldige åklea i Nordhordland. Arbeidet med boka held fram mot utgjeving 2020. Frå 8. oktober 2018 er redaksjon- og skrivargruppe utvida med Randi Andersen, redaktør og Marta Kløve Juuhl, skrivar. Bokarbeidet er no forankra i Osterøy museum. Sjå Ruteåkle frå Sæbø

 
IMG_2392.JPG

 

Artikkel av Kristi Skintveit frå arbeidet med boka. “Brureåkle i ytre strøk av Hordaland” for Magasinet BUNAD til boka “BRUDEDRAKT og KRONE frå sju prestegjeld”, Smøyg forlag 2017, ISBN 978-82-690744-0-6

IMG_2393.JPG