ÅKLEBRAGDER – frå Jondal og kring Folgefonna

Historie, mønster og oppskrifter

IMG_2204.JPG
IMG_2357.JPG

Boka har 114 sider, inkludert 20 oppskrifter og har mjukt omslag. Den handlar i hovudak om førebuing til veving og veving av dei gamle kvardagsåklea: skakktennte åkle, brautåkle og krokåkle. Teoridelen har samandrag på engelsk. Kapitla har “skiljeark” med collage sett saman av tekstil intarsia av Inger Johanne Rasmussen og dikt av Olav H. Hauge. 

Pris: kr. 390,-
ISBN 978-82-303-2016-7
 

IMG_2359.JPG