VEV

Når eg vev freistar eg å utfordra det kjende med nyskapande element, utan prangande verkemedel. Eg fantaserer innan sjølvpålagde grenser og utnyttar motsetnader som tjukk-tynn,
varm-kald og blank-matt, for å oppnå spenningar i uttrykk og kvalitet. Eg tøyer elementær kunnskap og enkle reglar. Det er ikkje naud, men skapartrong og kjærleik til tekstilar som driv meg – eit overskotsfenomen i kunsthandverkets namn.