"Vevnader med dikt"

Skinnfellen er ryene sitt førebilete. Vikingane nytta ryer både som kapper og tepper. Nordover langs kysten var båtryer i bruk fram til byrjinga av 1900-talet. I
Hardanger har eg funne båt- og sengeryer frå perioden 1850-1970

 

“Sørfjord”, Stor napparye

Kval.: 100% ull, prydvevgarn og Ullma ryegarn. Storleik: 160 x 195 cm. Produksjonsår 2006 – 2008. Pris etter avtale.

Føremålet med prosjektet er å


… dokumentera ryetradisjonen i Hardanger og gjera den kjend
… setja den lokale tradisjonen inn i ein større geografisk samanheng
… skapa nye produkt med bakgrunn i gamaI tradisjon …
og stimulera til kurs, produksjon og ny bruk
Eige prosjekt med tema: Som fell – så ryer
© Kristi Skintveit / Bono

overskrift

Eg har samarbeidd med Hardanger folkemuseum på Utne og Norsk
Sjøfartsmuseum på Bygdøy for å kunna visa fram og formidla kunnskap om hardangerryene. Eg har og hatt presentasjonar av ryer i Kvam og Jondal.
Bilete: Båtrya “Kyst-Soge 2008″.

Kval.: 100% ull, prydvevgarn, spælsau
ryegarn og litt filleklipp.
Storleik: 130 x 180 cm.
Produksjonsår 2007 – 2008.
Pris etter avtale.