rosespøt - rankemønster

Frodig symbolikk frå strømper til gryteklutar. Oppskrift til bunadstrømpene på framsida, er ein vald standard som står i heftet “Bunadstrømper og luer” frå 1998, som husflidsutsal og andre garnbutikkar sel. Oppskrift til dei gamle bunadstrømpene, som eg dokumenterer, vert utforma til neste vår.

 
Unknown-11.jpeg
IMG_2353.JPG
IMG_2352.JPG

Heftet har 20 sider med presentasjon av fire av dei gamle strømpemønstera i Hardanger og oppskrifter til fire nye produkt:

Pris: kr. 250,-
ISBN